Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση της με αρ.27/2021 απόφασης-γνωμοδότησης της ΕΠΖ περί «Επιλογής σημείων για την τοποθέτηση των οκτώ (8) υπόγειων συστημάτων κάδων απορριμμάτων στο πλαίσιο της σύμβασης που συνάφθηκε μεταξύ του Δήμου Δράμας και της εταιρείας ΄΄HELESI΄΄ (΄΄Προμήθεια Εξοπλισμού Διαχείρισης Απορριμμάτων – Συστήματα Υπόγειων Κάδων΄΄)

Τρίτη, 31 Αυγούστου 2021
image_print