Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση της με αρ.34/2023 γνωμοδότησης της Κοινότητας Δράμας για την διάθεση χρήσης δημοτικού ακινήτου στον ΑΣ ΦΟΙΝΙΚΑ του Α.Π.Κ. ‘Δ. ΚΡΑΧΤΙΔΗΣ’

Παρασκευή, 8 Σεπτεμβρίου 2023
image_print