Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση της με αρ.5/2023 απόφασης-γνωμοδότησης της ΕΠΖ περί «Καθορισμού χώρων για την τοποθέτηση διαφημιστικών πλαισίων για τη διενέργεια υπαίθριας διαφήμισης και καθορισμός ειδικών χώρων για την προβολή μηνυμάτων από τα πολιτικά κόμματα, τις μαθητικές φοιτητικές συνεταιριστικές ομάδες οργανώσεις κ.λ.π.»

Παρασκευή, 24 Φεβρουαρίου 2023
image_print