Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση της με αρ.9/2022 απόφασης της ΔΕΠ. περί «Συμπληρωματική κατανομή των ΚΑΠ 2022 για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων και κατά προτεραιότητα των δαπανών θέρμανσης

Τετάρτη, 30 Μαρτίου 2022
image_print