Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση της με αριθμό 118/2018 απόφασης του ΠΟΦΤΜΜ Δράμας, σχετικά με την 5η αναμόρφωση προϋπολογισμού 2018

Τετάρτη, 19 Δεκεμβρίου 2018
image_print