1

Έγκριση της μετατόπισης δικτύου φωτισμού στην Κοινότητα Νικοτσάρα με την τοποθέτηση 2 στύλων και & 2 Φ.Σ.