Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση τμήματος 8ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 που αφορά σε Κ.Α.Ε. μισθοδοσίας

Τρίτη, 26 Οκτωβρίου 2021
image_print