Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση τoυ πρακτικού Νο 2 της επιτροπής διενέργειάς αξιολόγησης προσφορών για διαγωνισμούς ανάθεσης συμβάσεων γενικών υπηρεσιών της δ/νσης καθαριότητας και ανακύκλωσης για το έτος 2020 και κατακύρωση του συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού με τίτλο «Διαχείριση μπαζοαπορριμάτων και ογκωδών αποβλήτων, όπως κουφωμάτων, επίπλων, στρωμάτων κ.α.» προϋπολογισμού 29.999,87 € (χωρίς τον Φ.Π.Α.) σε ανάδοχο.

Τρίτη, 1 Δεκεμβρίου 2020
image_print