Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση τoυ πρακτικού Νο 3 της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης Διαγωνισμού Προμηθειών που αφορά την ανάθεση της προμήθειας των ειδών της ΟΜΑΔΑΣ Β («προμήθεια αθλητικού υλικού») του αρχικού διαγωνισμού για την ανάθεση της προμήθειας «Προμήθεια οργάνων γυμναστικής για δημιουργία ελεύθερων χώρων άθλησης και προμήθεια αθλητικού υλικού»

Παρασκευή, 12 Φεβρουαρίου 2021
image_print