Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση τoυ πρακτικού Νο 3 της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης Διαγωνισμού Προμηθειών που αφορά την διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την ανάθεση της προμήθειας πέντε (5) Τμημάτων Υγρών Καυσίμων και κατακύρωση του διαγωνισμού.

Τρίτη, 29 Δεκεμβρίου 2020
image_print