Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση τoυ πρακτικού Νο 3 της επιτροπής διαπραγμάτευσης του διαγωνισμού ανάθεσης της υπηρεσίας «Εκχιονισμός – αποπαγοποίηση περιοχής Δήμου Δράμας για τη χειμερινή περίοδο Νοέμβριος 2020 – Aπρίλιος 2021» και κατακύρωση του διαγωνισμού.

Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου 2020
image_print