Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση τoυ πρακτικού Νο 3 της επιτροπής διενέργειάς αξιολόγησης προσφορών για διαγωνισμούς ανάθεσης συμβάσεων γενικών υπηρεσιών της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης για το έτος 2021 και κατακύρωση του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υπηρεσία «Διαχείριση μπαζοαπορριμμάτων και ογκωδών αποβλήτων, όπως κουφωμάτων, επίπλων, στρωμάτων, κ.α.» προϋπολογισμού 29.838,71 € (χωρίς τον Φ.Π.Α.) σε ανάδοχο.

Τρίτη, 31 Αυγούστου 2021
image_print