Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση τoυ πρακτικού Νο 3 της επιτροπής διεξαγωγής και αξιολόγησης των προσφορών του διαγω-νισμού ανάθεσης της Προμήθειας Υγρών Καυσίμων και Ελαιολιπαντικών 2021 και κατακύρωση του διαγωνισμού.

Τρίτη, 24 Νοεμβρίου 2020
image_print