Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση τoυ πρακτικού Νο 3 της επιτροπής διεξαγωγής και αξιολόγησης των προσφορών του διαγωνισμού ανάθεσης της δημόσιας σύμβασης «Προμήθεια Τροφίμων & Ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής» και κατακύρωση του διαγωνισμού.

Δευτέρα, 29 Μαρτίου 2021
image_print