Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση τoυ πρακτικού Νο3 της επιτροπής διεξαγωγής και αξιολόγησης των προσφορών του διαγωνισμού ανάθεσης της δημόσιας σύμβασης «Προμήθεια Γευμάτων για την Σίτιση των Μαθητών του Μουσικού Γυμνασίου – Λυκείου Δράμας 2021 – 2022» και κατακύρωση του διαγωνισμού.

Τρίτη, 8 Ιουνίου 2021
image_print