Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση τoυ πρακτικού Νο3 της επιτροπής διεξαγωγής και αξιολόγησης των προσφορών του διαγωνισμού ανάθεσης της δημόσιας σύμβασης «Προμήθεια τεσσάρων (4) απορριμματοφόρων οχημάτων τύπου πρέσας χωρητικότητας 16 κ.μ» και κατάκύρωση του διαγωνισμού.

Δευτέρα, 12 Ιουλίου 2021
image_print