Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Έγκριση των 229/2016 και 231/2016 αποφάσεων της Ο.Ε., σχετικά με την ψήφιση της 10ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου, οικ. έτους 2016 και της συμπληρωματικής αυτής

Παρασκευή, 4 Νοεμβρίου 2016
image_print