Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση των όρων διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού και της 5/2017 μελέτης που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής, για την εργασία «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ»

Τετάρτη, 20 Σεπτεμβρίου 2017
image_print