Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση των πρακτικών Νο 1 και 2 της επιτροπής διεξαγωγής και αξιολόγησης των προσφορών του διαγωνισμού “Διοικητικές και Συνοδευτικές Υπηρεσίες Κ.Σ. ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ετών 2018-2019” και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου

Πέμπτη, 13 Ιουλίου 2023
image_print