Δ/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου

Έγκριση των τευχών της αριθμ. 5/2024 μελέτης και απευθείας ανάθεση της σύμβασης για την εκτέλεση της εργασίας «Υπηρεσίες Μυοκτονίας Κοινόχρηστων χώρων και χώρων πρασίνου».

Πέμπτη, 30 Μαΐου 2024
image_print