Δ/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης

Έγκριση των τευχών της υπ΄αρ. 4/2019 μελέτης και της απευθείας ανάθεσης για την εκτέλεση της υπηρεσίας «Διαχείριση μπαζοαπορριμμάτων και ογκωδών αποβλήτων, όπως κουφωμάτων, επίπλων, στρωμάτων, κ.α.»

Δευτέρα, 22 Ιουλίου 2019
image_print