Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση του 1/2019 αποσπάσματος πρακτικού της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Δράμας, περί εισήγησής της για την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Δράμας/Σύσταση νέων θέσεων στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Δράμας ( παρ. 7 άρθρο 91 ν. 4583/2018 ΦΕΚ 212/18-12-2018 τ. Α)

Πέμπτη, 31 Ιανουαρίου 2019
image_print