Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ

Έγκριση του 1ου & 2ου πρακτικού της επιτροπής καλλιτεχνικού προσωπικού και επικύρωση των πινάκων κατάταξης σχετικά με την πρόσληψη καλλιτεχνικού προσωπικού, μουσικών με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ έως 10 μηνών, επί ωρομισθία, για υπηρεσίες έναντι αντιτίμου από τους ωφελούμενους.

Παρασκευή, 7 Νοεμβρίου 2014
image_print