Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ

«Έγκριση του 1ου & 2ου πρακτικού της επιτροπής καλλιτεχνικού προσωπικού και επικύρωση των πινάκων κατάταξης σχετικά με την πρόσληψη καλλιτεχνικού προσωπικού, μουσικών με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. έως εννέα (9) μηνών, επί ωρομισθία, για υπηρεσίες έναντι αντιτίμου από τους ωφελούμενους.»

Παρασκευή, 23 Σεπτεμβρίου 2022
image_print