1

Έγκριση του 2ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα, 2ου ΠΚΤΝΜΕ και 1ης ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ-ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ-ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ»