Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Έγκριση του 3ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΜΒΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΣΜΑ – ΚΔΑΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ»

Δευτέρα, 3 Νοεμβρίου 2014
image_print