1

Έγκριση του κατεπείγοντος της δια περιφοράς Κατεπείγουσας διά Περιφοράς Συνεδρίασης (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και δηλώσεων )και συζήτησης θέματος ως κατεπείγον