Έγκριση του κατεπείγοντος της δια περιφοράς Κατεπείγουσας Συνεδρίασης και συζήτησης θέματος ως κατεπείγον