Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση του κατεπείγοντος της δια περιφοράς Κατεπείγουσας Συνεδρίασης (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και δηλώσεων )και συζήτησης θέματος ως κατεπείγον

Πέμπτη, 25 Ιουνίου 2020
image_print