Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση του κατεπείγοντος της δια Τηλεδιάσκεψης Κατεπείγουσας Συνεδρίασης και συζήτησης θεμάτων ως κατεπείγοντα

Τετάρτη, 26 Μαΐου 2021
image_print