Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση του κατεπείγοντος της δια τηλεδιάσκεψης Κατεπείγουσας Συνεδρίασης και συζήτησης θεμάτων ως κατεπείγοντα

Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου 2020
image_print