Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση του κατεπείγοντος της δια Τηλεδιάσκεψης Κατεπείγουσας Συνεδρίασης και συζήτησης θέματος ως κατεπείγον

Παρασκευή, 11 Ιουνίου 2021
image_print