Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση του κατεπείγοντος της κατεπείγουσας δια περιφοράς(μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) συνεδρίασης και συζήτησης θεμάτων ως κατεπείγοντα

Δευτέρα, 31 Ιουλίου 2023
image_print