Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση του κατεπείγοντος της Συνεδρίασης και συζή-τησης θέματος ως κατεπεί-γον.

Παρασκευή, 6 Αυγούστου 2021
image_print