Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση του κατεπείγοντος της Συνεδρίασης και συζήτησης θεμάτων ως κατεπείγοντα

Παρασκευή, 1 Φεβρουαρίου 2019
image_print