Έγκριση του κατεπείγοντος της συνεδρίασης και συζήτησης θέματος ως κατεπείγον