Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση του κατεπείγοντος της Συνεδρίασης και συζήτησης θέματος ως κατεπείγον

Πέμπτη, 30 Μαρτίου 2017
image_print