Οικονομική Επιτροπή

Eγκριση του Πρακτικού Νο 1 της επιτροπής διεξαγωγής και αξιολόγησης των προσφορών και ανακήρυξη προσωρινών αναδόχων του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την υπηρεσία : «Διαχείριση μπαζοαπορριμάτων και ογκωδών αποβλήτων, όπως κουφωμάτων, επίπλων, στρωμάτων κ.α.»

Παρασκευή, 30 Οκτωβρίου 2020
image_print