Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση του πρακτικού Νο 3/15-03-2023 της επιτροπής διεξαγωγής και αξιολόγησης των προσφορών του διαγωνισμού ανάθεσης της προμήθειας “Προμήθεια Τροφίμων & Λοιπών Αναλώσιμων Ειδών Παντοπωλείου 2023-2024-Τμήμα 15” και κατακύρωση του διαγωνισμού

Τρίτη, 21 Μαρτίου 2023
image_print