Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση του πρακτικού Νο 3/26-10-2022 της επιτροπής διεξαγωγής και αξιολόγησης των προσφορών του διαγωνισμού ανάθεσης της προμήθειας “Προμήθεια Τροφίμων & Λοιπών Αναλώσιμων Ειδών Παντοπωλείου 2023 – 2024” και κατακύρωση του διαγωνισμού. Έγκριση όρων δημοπράτησης επαναληπτικού διαγωνισμού άγονων τμημάτων

Δευτέρα, 7 Νοεμβρίου 2022
image_print