Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση του πρακτικού Νο 3 της επιτροπής διενέργειάς και αξιολόγησης προσφορών και κατακύρωση του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο “Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων” προϋπολογισμού 190.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%) για τμήματα των ετών 2021 και 2022.

Δευτέρα, 12 Απριλίου 2021
image_print