Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση του Πρακτικού Νο 4 της επιτροπής διεξαγωγής και αξιολόγησης των προσφορών και κατακύρωση του διαγωνισμού της γενικής υπηρεσίας «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων», Τμήμα 11 προϋπολογισμού 32.612,00 €, στην εταιρεία ΤΣΕΚΟΥΛΙΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΖΑΝΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, με προσφερόμενη τιμή 15.400,00 € .

Τρίτη, 8 Ιουνίου 2021
image_print