Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση του πρακτικού Νο1 της επιτροπής διεξαγωγής και αξιολόγησης των προσφορών του διαγωνισμού ανάθεσης της γενικής υπηρεσίας «Ανάπτυξη “Ψηφιακού Συστήματος Πολιτισμικής Ταυτότητας” Δήμου Δράμας».

Δευτέρα, 2 Νοεμβρίου 2020
image_print