Έγκριση του πρακτικού Νο2 της επιτροπής διεξαγωγής και αξιολόγησης των προσφορών του δι-αγωνισμού ανάθεσης της γενικής υπηρεσίας «Έξυπνο σύστημα παρακολούθησης κλιματικής αλλαγής Δήμου Δράμας».

Δευτέρα, 11 Μαΐου 2020
image_print