Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση του πρακτικού της επιτροπής διαπραγμάτευσης και κατακύρωση της δημόσιας σύμβασης «Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορωνοϊού»

Τρίτη, 31 Αυγούστου 2021
image_print