Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση του πρακτικού της επιτροπής διαπραγμάτευσης και κατακύρωση της δημόσιας σύμβασης «Προμήθεια συσκευών καθαρισμού αέρα».

Παρασκευή, 26 Φεβρουάριος 2021
image_print