Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση τριών (3) Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής τμήματος 1 “Κινητήρες, κιβώτια ταχυτήτων, συμπλέκτες, αναρτήσεις συστήματα πέδησης, εμπρόσθιο σύστημα δ/νσης κ.α.” της εταιρείας Βασιλειάδης Ιορδάνης της γενικής υπηρεσίας »Συντήρησης και Επισκευής Μεταφορικών Μέσων»

Πέμπτη, 15 Νοέμβριος 2018
image_print