Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση τροποποίησης χειμερινών δρομολογίων Αστικου ΚΤΕΛ Δράμας περιόδου 11/9/2018 – 30/6/2018

Πέμπτη, 20 Σεπτέμβριος 2018
image_print