Δ/νση Δόμησης

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 3392/01-12-2011 (ΑΡ. ΑΔ. 10/2011) ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ από την VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. στην θέση «ΚΟΡΥΛΟΒΟ», Τ.Κ. ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ, ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ, Π.Ε. ΔΡΑΜΑΣ

Τρίτη, 29 Ιανουαρίου 2019
image_print