Δ/νση Δόμησης

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4991/05-12-2014 (αρχική έγκριση 4/2010) ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ από την VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. στη θέση «ΠΑΡΟΔΟΣ ΠΕΣΟΝΤΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ & ΟΧΥΡΟΥ», ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ, Π.Ε. ΔΡΑΜΑΣ (ΔΡΑΜΑ ΔΥΤΙΚΑ 100_1950)

Τρίτη, 29 Ιανουαρίου 2019
image_print